24 kwietnia młodzież z koła dziennikarskiego i ich opiekunka p. D. Jaśkowska zaprosiła świdnicką społeczność do wspólnej klasycystycznej podróży szlakiem Zbigniewa Herberta– patrona literackiego roku 2018. Impreza wpisywała się w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. W organizacji zaplanowanych przez uczniów działań pomagały instytucje: Miejskie Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku oraz Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Inicjatywę ILO wsparła także Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, której pracownicy na placu przy fontannie rozdali około 200 książek mieszkańcom miasta.

Obchodzony co roku 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ustanowiło w 1995 roku UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców. 23 kwietnia to szczególna data w historii literatury światowej – rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov. W Katalonii na 23 kwietnia przypada święto narodowe – jest to dzień świętego Jerzego, patrona Katalonii. Tego dnia kobiety obdarowywano, zgodnie z tradycją, czerwonymi różami – miał to być symbol krwi smoka, którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni zaś otrzymywali od pań książki. W 1926 roku wydawca, Vicente Clavel Andrés, zaproponował więc ustanowienie dnia książki.

Plac przy fontannie na kilka godzin zamienił się w królestwo kreatywnej poezji i sztuki, a wszystko za sprawą dwóch inicjatyw, które połączyliśmy w jednym miejscu. Pierwsza z nich to warsztaty artystyczne, przygotowane przez studentów Wydziału Artystycznego UMCS pod kierunkiem pani prof. dr hab. Anny Boguszewskiej. Były to bardzo aktywne i twórcze zajęcia z tworzenia rzeźby, plakatów, kolaży, wykonywanych farbami olejnymi. Na warsztaty zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną – z trzech klas trzecich Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 oraz klasę siódmą ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku.

Po warsztatach młodzież wzięła udział w innych działaniach na placu, przygotowanych przez uczniów z koła dziennikarskiego – układanie puzzli poetyckich we własną poetycką improwizację, tworzenie instalacji Drzewa Poezji Zbigniewa Herberta oraz zmaganiach z łamańcami językowymi z cyklu nie/łatwy język polski. Było nam bardzo miło, gdy okazało się, że w nasze działania włączyła się nie tylko zaproszona młodzież, ale i mieszkańcy miasta, którzy nasze poetyckie propozycje potraktowali jako wyzwania i byli gotowi się z nimi zmierzyć. W czasie działań na placu przy fontannie i czytania w muszli uczniowie z koła rozdawali mieszkańcom miasta róże wykonane z bibuły oraz fiszki i zakładki z poezją i fragmentami eseistyki Zbigniewa Herberta.

W muszli koncertowej MCUS odbyła się akcja głośnego czytania. W świat eseistyki Zbigniewa Herberta wprowadzili nas zaproszeni goście: ksiądz kanonik Leszek Surma, starosta Dariusz Kołodziejczyk, starosta Waldemar Białowąs, Bożena Zapalska – naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w imieniu burmistrza Waldemara Jaksona, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Świdniku – insp. Grzegorz Hołub, komendant Straży Pożarnej w Świdniku - bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk, Komendant Straży Miejskiej w Świdniku – pan Janusz Wójtowicz, dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej Mirosław Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku pani Beata Portka oraz dyrekcja I LO w Świdniku. Każdy czytający otrzymał piękną, wykonaną z bibuły różę oraz symbolicznie zawiesił na instalacji artystycznej wiersz patrona roku. Imprezę prowadzili: Natalia Parada i Michał Ciozda. W czasie czytania przed gośćmi wystąpili uzdolnieni muzycznie uczniowie naszej szkoły – Alicja Reszka, Piotr Jasielski, Laura Bogusz i Paweł Zaborek.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy każdego roku odpowiadają na nasze zaproszenie. Dziękujemy także wszystkim współorganizatorom, bez których nasz happening nie mógłby się odbyć - studentom UMCS Lublin za przeprowadzanie warsztatów dla gimnazjalistów, Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku za użyczenie muszli koncertowej oraz pracownikom Biblioteki Miejskiej za spontaniczne włączenie się w naszą akcję.

Serdeczne podziękowanie należą się młodzieży z koła dziennikarskiego za przygotowanie imprezy i czuwanie nad jej przebiegiem oraz klasie 1a, która bardzo odpowiedzialnie pomagała nam w organizowaniu imprezy.