20 kwietnia trzyosobowa reprezentacja I LO - Ilona Borek (2b) Aleksandra Podkowa(2b) i Hubert Warda (2d) po bardzo dobrym starcie (w wyniku którego ILO znalazło się wśród dziewięciu najlepszych szkół) wzięła udział w etapie okręgowym IV edycji ogólnopolskiego konkursu językowego The Faces of America. Etap pierwszy konkursu polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej zatytułowanej My American Hero.

W rozgrywkach na etapie okręgowym uczniowie musieli wykazać się znajomością gramatyki i słownictwa oraz wiedzą w zakresie kultury i zwyczajów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Choć nasza ekipa nie zajęła jednego z najważniejszych miejsc to dziękujemy za reprezentowanie szkoły na bardzo dobrym poziomie.

Opiekę nad uczniami sprawowała p. B. Piskor.