I Liceum Ogólnokształcące kolejny rok pamięta o powstaniu w getcie warszawskim. Maturzyści pod opieką p. D. Jaśkowskiej wzięli udział w akcji Żonkile, przygotowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wręczanie papierowych żonkili w symboliczny sposób zakończyło cały projekt edukacyjny, którego poszczególne etapy to: poznanie historii Shoah, świadectwa literackie na ten temat, dokumenty filmowe oraz relacje świadków.

19 kwietnia 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum POLIN.

Akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.