Co ma wspólnego błąd w księgowości z bagnem, małżoraczkiem, pyłkami, amebą oraz wioślarką? Dziś uczniowie klas 2 uczący się geografii na poziomie rozszerzonym znaleźli odpowiedzi na te pytania. Otóż przez błąd w rachunkowości z pewnego projektu pozostało kilkanaście tysięcy złotych do wydania w krótkim czasie.

Pieniądze te zostały prawidłowo spożytkowane, ponieważ ze tą kwotę zakupiono kilkanaście fotografii, z których stworzono wystawę pt. „Chrońmy mokradła”, która 23 lutego 2018 roku gościła na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Wystawa zbiegła się w czasie z obchodzonym 2 lutego Międzynarodowym Dniem Mokradeł. Podczas obchodów tego dnia uczniowie klas drugich mieli okazję podziwiać niesamowite zdjęcia wybranych terenów podmokłych (dolin rzecznych, torfowisk, rozlewisk). Następnie uczniowie wzięli udział w sesji popularyzującej problematykę ochrony terenów wodno- błotnych, podczas której dowiedzieli się m.in. o tym, że: bagno wciąga (dosłownie i naukowo), pyłki i małżoraczek mają kolosalny wpływ na zrozumienie klimatu, wioślarka to nie tylko kobieta uprawiająca wioślarstwo, lecz także skorupiak, rola gytii jest nieoceniona, amebą nie można się zarazić na bagnach, ale jest wciągająca w sensie naukowym.

Zwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Mokradeł był konkurs z nagrodami, w którym nasi uczniowie Zosia Klimczak oraz Jakub Kania zajęli miejsca na podium. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. W Międzynarodowym Dniu Mokradeł gratulujemy również w sposób szczególny Kubie i Danielowi Sznajderowi, którzy zakwalifikowali się do etapu centralnego Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z geografii.

Opiekunem grupy podczas zajęć na UMCS był nauczyciel geografii Adam Kuna.