Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej na podstawie wyników testu i eseju filozoficznego rekomendował Kasię Kowalczyk do centralnego etapu OF. Uczennica znalazła się wśród siedmiorga finalistów etapu okręgowego i 14 kwietnia będzie reprezentowała Lubelszczyznę w Warszawie.

Zanim osiągnęła sukces od września ciężko pracowała. Systematycznie zgłębiała historię filozofii, metodologię i podstawy logiki. Pisała także pracę badawczą na temat: „Jaką rolę w kształtowaniu obrazu świata odgrywają dzisiaj nauka, filozofia i religia ( teologia )?”. Kasia dokonała analizy jońskiej, arystotelesowsko-ptolemejskiej, kopernikańskiej i darwinowskiej wizji świata, aby przejść do rozważań nad współczesnymi dylematami naukowców i zakończyć wnioskami z encykliki Fides et ratio Jana Pawła II. Za dwudziestodwustronicową pracę dostała się do etapu okręgowego. Tu musiała zmierzyć się z uczniami z całego województwa rozwiązując test filozoficzny i pisząc esej. 24 lutego odbędzie się uroczyste podsumowanie filozoficznych zmagań.

Gratulujemy uczennicy i jej opiekunce p. A. Jagiele.