23 stycznia biolodzy z klas trzecich, z opiekunką p. Agnieszką Dudek, uczestniczyli w warsztatach w Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie. Zajęcia poprowadziła dr n. med. Dorota Koczkodaj.

Po krótkiej części teoretycznej, gdy wszyscy przypomnieli sobie strukturę, rodzaje chromosomów, a także zagadnienia dotyczące mutacji chromosomowych, rozpoczęły się zajęcia ćwiczeniowe. Uczniowie samodzielnie wykonali preparaty z próbek osób zdrowych i chorych. W tym celu swoje preparaty utrwalali i wybarwiali. Dopiero tak przygotowany materiał można było oglądać pod mikroskopem. Uczestnicy warsztatów samodzielnie, korzystając z odpowiedniego programu komputerowego, mogli ułożyć chromosomy ludzkie zgodnie z określonym wzorem. Uczniowie zobaczyli jakie odstępstwa obserwuje się w kariotypach ludzi z chorobą onkologiczną. Licealiści zostali zapoznani także ze sprzętem medycznym, niezbędnym do analizowania materiału medycznego. Termocykler, sekwencjonator, metoda fish, sonda molekularna - to już nie tylko obco brzmiąco nazwy.