Po raz kolejny uczennice naszej szkoły, Weronika Serafin i Nikola Sitkowska, z nauczycielką biologii, Agnieszką Dudek, przeprowadziły warsztaty dla młodszych kolegów z gimnazjum. Tym razem zajęcia odbyły się w gimnazjum nr 3. Uczniowie klasy trzeciej uczestniczyli w zajęciach dotyczących budowy i roli skóry.

Podsumowaniem tego spotkania była część praktyczna, czyli próbka umiejętności chirurgicznych. Gimnazjaliści nauczyli się podstawowego szwu stosownego przez chirurgów i z dużym powodzeniem dokonali próby jego zastosowania. Klasa druga z kolei usystematyzowała wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu krążenia. Gimnazjaliści wskazywali, jakie działania powinien stosować każdy człowiek, by układ krążenia utrzymać w dobrej formie. Następnie uczniowie mierzyli samodzielnie ciśnienie i tętno. Najbardziej jednak pochłonęła ich preparatyka serca wieprzowego i wygląd zastawek.

Zajęcia minęły szybko, w miłej, naukowej atmosferze. Niedługo ruszamy na dalsze spotkania z gimnazjalistami. AD