Uczniowie klas trzecich, uczęszczający na zajęcia rozszerzone z języka polskiego, 3 stycznia brali udział w warsztatach poświęconych kulturze żydowskiej oraz społeczności żydowskiej dawnego Lublina. Warsztaty odbyły się w Teatrze NN.

Pierwsza część spotkania, które prowadziła p. Iza Czumak, obejmowała zwiedzanie wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca”, poświęconej wielokulturowemu, przedwojennemu Lublinowi. Wystawa została zbudowana jak wnętrze archiwum. Przechodząc przez wystawę, oglądaliśmy setki zdjęć, słuchaliśmy wykreowanych dźwięków przedwojennego miasta. Jednocześnie, w ułożonych na półkach segregatorach, mogliśmy zapoznać się z informacjami o konkretnych domach i ulicach. Druga część wystawy jest poświęcona pamięci o zagładzie społeczności żydowskiej w Lublinie. Jest to też opowieść o Sprawiedliwych – tych, którzy ratowali Żydów. Ma ona formę instalacji artystycznej.

Druga cześć spotkania - warsztatowa - wprowadzała do wiedzy o kulturze Żydów w kontekście historii lubelskiej społeczności żydowskiej. Maturzyści miała niezwykłą okazję zetknąć się z podstawowymi informacjami na temat świąt i tradycji żydowskiej, alfabetu hebrajskiego oraz państwa Izrael.

Zajęcia odbywały się w ramach realizacji podstawy programowej z epoki wojny i okupacji. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. D. Jaśkowska.